باشگاه فناوری

 

باشگاه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری با سرعتی وصف ناشدنی در حال رشد و توسعه است. امروزه هدف اقتصاد تنها برآورده کردن نیازهای اولیه انسان­ها نیست بلکه با رشد روزافزون اقتصاد، ادامه رشد فعالیت­‌های بشر در گرو شناخت انسان و شناخت نیاز­های پیچیده‌­تر اوست. در دنیایی که تک‌تک افراد در حال خلق ثروت هستند هر فردی می‌‌بایست تا حد خود دریچه­‌ای جدید را به روی انسان­‌ها باز کند و خدمات نوینی ارائه دهد. از این رو با بروز تحول در دانشگاه هاي نسل دوم ( پژوهش محور) و پذيرش نقش توسعه اقتصادي، دانشگاههای نسل سوم (ارزش آفرین) شکل گرفت که در آن، تربيت و آموزش دانش‌آموختگان كه داراي توانايي ها و مهارت‌هاي لازم براي راه‌اندازي يك كسب و كار مناسب باشند از وظايف اصلي محسوب مي شود. فارغ التحصیل دانشگاه ارزش آفرین دیگر صرفاً یك فرد با مجموعه ای از دانسته های علمی و کاربردی نیست که پس از پایان تحصیلات در یك بنگاه تولیدی یا خدماتی جذب شده و به انجام وظیفه بپردازد وی فردی است که در هر مقام و جایگاهی باشد افق های نوین را می بیند و گام به درون عرصه‌هایی می گذارد که دیگران ندیده اند و یا جرأت ورود به آنها را نداشته اند.

مدیریت توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همانند دانشگاه‌های مطرح دنیا که برنامه‌هایی برای تشویق و ترویج نوآوری و ارزش آفرینی انجام می‌ دهند، با هدف ايجاد شناخت، توسعه و تقویت فناوري های نوین بر مبناي سطوح مختلف مخاطبان، ايجاد باشگاه فناوری سلامت را در دستور كار خود قرار داده است .

 

 اهداف باشگاه:

باشگاه فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زیر  مجموعه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است و با هدف اصلی فرهنگ سازی و پرورش تفکر محصول نگر ، ایجاد توانمندی در راستای تولید محصول و تجاری سازی آن اهداف زیر را  دنبال خواهد کرد:

۱)      ايجاد شناخت، توسعه و تقویت مهارت های لازم جهت تجاری سازی نتایج پژوهش بر مبناي سطوح مختلف مخاطبان

۲)      جذب پتانسیل های انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در عرصه پژوهش های کاربردی و تجاری سازی

۳)      انتقال تجربیات فناورانه ملی و بین المللی به دانشگاه

 

برنامه های باشگاه:

۱)      فعالیتهای آموزشی فناورانه بر مبنای سطوح مخاطبان (برگزاری کارگاه آموزشی، بسته های آموزشی و...)

۲)      بازدیدهای علمی- فناوری

۳)      ایجاد هسته های دانشجویی فناوری

۴)      برگزاری مسابقات فناوری